ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 18:39
ސްޕެއިން އަދި އިޒްރާއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެއިން އަދި އިޒްރާއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޯލް.ކޮމް
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން: އިޓަލީ އަދި ސްޕެއިން މޮޅުވެ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި
 
އިޓަލީ އޮތީ ލިބުނު 13 ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ދެވަނައިގައި
 
ސްޕެއިން އޮތީ ލިބުނު 13 ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީ އަދި ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ، މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިޓަލީ މޮޅުވީ އަލްބޭނިއާއާ ވާދަކޮށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އިޓަލީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އިޓަލީ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑި ރޮސީ އެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އިޓަލީންނެވެ. އެގޮތުން 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ފުޅާކުރަން ޑިރޮސީއަށް ވަނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލު ދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި ވެސް އިޓަލީން ރަނގަޅަށް ކުޅެފައިވާއިރު، އެޓީމުން ވަނީ އަލްބޭނިއާގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

އިޓަލީން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި އިމޯބައިލް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ޑޭވިޑް ޒަޕަކޯސްޓާގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

މި ނަތީޖާއައެކު އިޓަލީ އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު 13 ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ދެވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި އަލްބޭނިއާ އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ހަތަރުވަނައިގަ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން މޮޅުވީ އިޒްރާއިލްއާ ވާދަކޮށް 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސްޕެއިން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޕެއިން އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑޭވިޑް ސިލްވާ އެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ސްޕެއިން ދިޔައީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވިޓޯލޯގެ ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ސްޕެއިން އިން މޮޅަށް ކުޅެފައިވާއިރު، އެޓީމުން ޖެހި ތިންވަނަ ލަނޑު 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑިއެގޯ ކޯސްޓާއެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ސްޕެއިން އިން ދިޔައީ އިޒްރާއިލްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަމުންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ސްޕެއިން އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިޒްރާއިލްގެ ރަފެއަލޮފް ވަނީ އެޓީމަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ 76 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ.

ސްޕެއިން އިން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 88 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިސްކޯ އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ސްޕެއިން އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު 13 ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި އިޒްރާއިލް އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ތިންވަނައިގަ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް