ދިރާގު 5ޖީ ޙިދުމަތް
ދިރާގުން 5ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ވާވޭ ފޯން ތަޢާރަފް ކޮށްފި
 
މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭނީ 1،129 ރުފިޔާ
 
އިންސްޓޯލްމަންޓަށްނަގާނަމަ ޑައުންޕޭމަންޓަށް 3،499 ރ ދައްކަންޖެހޭ
 
ވާވޭ ފޯނެއް ދިރާގުން ވިއްކާ އަގަކީ 15،899ރ
ކ. މާލެ |
ދިރާގުގެ ޗީފް މާކެޓިން އޮފިސަރު މަހުމޫދު ދަސަރު
ރާއްޖެއެމްވީ

ދިރާގުން 5 ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ވާވޭ މޭޓް 20 އެކްސް ފޯން ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިރާގުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފޯނު ތައާރަފު ކޮށްދެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޗީފް މާކެޓިން އޮފިސަރު މަހުމޫދު ދަސަރު އެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދިރާގުގެ ޑިވައިސް މެނޭޖަރު އަހުމަދު އިޝާން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދިރާގު ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް މި ފޯން ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފޯނު ހަވާލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވާވޭ ފޯނެއް ދިރާގުން ވިއްކާ އަގަކީ 15،899 ރުފިޔާއެވެ. އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ފޯނު ނަގާނަމަ ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި 3،499 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އެއަށްފަހުބާރަ މަސްދުހަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭނީ 1،129 ރުފިޔާއެވެ.

މީގެއިތުރުން ދިރާގުން ވާވޭ މެޓް 20 އެކްސް 5ޖީ ޑިވައިސް އެއް ބައްލަވައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ކޮންމެ މަހަކު 20 ޖީބީގެ ޑޭޓާ، ހަ މަސް ދުވަސް ވަންދެން، ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އިޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޝާން ވިދާޅުވީ 5ޖީ ނެޓްވޯކް މިހާރު މާލޭގެ ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމާއި ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ހުންނަ ސަރަހައްދާއި ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 5ޖީ ނެޓްވޯކު ލިބެން ހުންނައިރު ބުރަސްފަތި ދުވަހު ތަޢާރަފް ކުރެވުނު 5ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ވާވޭ ފޯނުތަކަކީ އެ ނެޓްވޯކް ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އިޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
14 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:16
ަިައަލީ
5 ޖީ ނެޓްވޯކެއްނޫން، އެހެންވީމަ މާކަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ނުފެނޭ..
raajjemv logo

All rights reserved