ހުކުރު 02 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 އަތަ
1442 ސަފަރު 14
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:09
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ސުންގަޑިއަކީ 19 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00

ކ. މާލެ | 13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:18 | 3,034

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު - ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތަކީ މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ނުވަތަ ޤާބިލްކަން ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ޔުނިވާރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން ކަމަށެވެ.

މުސާރައަކީ ދެ ފަރާތް އެއްބަސްވާ އަގެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެމްޑީޕީން ބުނީ އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 19 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ސިޓީއާއި ވަނަވަރު ހުށަހެޅުއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވުނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަނަސް އަބްދުއްސައްރާގެ މަގާމުގެ ދައުރު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.