ހުކުރު 02 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 އަތަ
1442 ސަފަރު 14
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:09
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ހަކީމް ޒިޔެޗް

އަޔަކްސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒިޔެޗް ޗެލްސީއަށް

  • ޒިޔެޗް ޗެލްސީއާ ގުޅޭނީ މި ސީޒަން ނިމުމުން: ރިޕޯޓް

ކ. މާލެ | 13 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:41 | 3,618

އަޔަކްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަކީމް ޒިޔެޗް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އަޔަކްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޮރޮކޯގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަކީމް ޒިޔެޗް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޗެލްސީން ވަނީ ޒިޔެޗް އެޓީމަށް ގެންދިޔުމަށް އަޔަކްސްއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އަދި އޭނާ ޗެލްސީއާ ގުޅޭނީ މި ސީޒަން ނިމުމުން ކަމަށްވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވަން ޒިޔެޗް ނިންމިއިރު، ނިމިގެންދިޔަ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފަރގައިވެސް އޭނާ ހޯދުމަށް ޗެލްސީން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޒިޔެޗްގެ ސޮއި ހޯދަން ޗެލްސީން 46 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރާނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިން ނުގަނެވޭ ގޮތަށް ފީފާ އިން ޗެލްސީ އަށް ދީފައިވާ އަދަބަށް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހު ލުޔެއް ދިންއިރު، ޒިޔެޗް ވެގެންދާނީ އެ އަދަބަށް ފަހު ޗެލްސީއަށް ގެންނަ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އަދި އޭނާ ވެގެންދާނީ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ހަވާލުވި ފަހުން އެޓީމަށް ގެނެވޭނެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އަޔަކްސް ގެންދިއުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޒިޔެޗް ވަނީ އެ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 157 މެޗުގައި 47 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އަޔަކްސްއާއެކު ނެދަލެންޑްސް ލީގު މިދިޔަ އަހަރު ހޯދާފައެވެ.

ޒިޔެޗް އާއެކު ޗެލްސީން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިރު، ދެން އެޓީމުން ފާރަލާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޕީއެސްޖީގެ ފޯވަރޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އާއޮ ނާޕޮލީގެ ޑްރައިސް މާޓެންސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.