ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ވިޔަފާރި - ގޯލްޑް 100 ގާލާ އަދި ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ

ގޯލްޑް 100 ގާލާ އަދި ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް ސިމްފަނީ މޯލްޑިވްސް

  • ގޯލްޑް 100 ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ކުންފުނިތައް އެ ހަފްލާގައި ނެރޭ ގޯލްޑް 100 މެގަޒިންގައި ލިސްޓްކުރާނެ
  • މި އެވޯޑު ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދަރުބާރުގޭގައި
  • ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯއަކީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ބާއްވާ ޓްރޭޑް ޝޯއެއް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 13 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 11:31 1,643

ގޯލްޑް 100 ގާލާ އަދި ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް ސިމްފަނީ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި - އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕު

ގޯލްޑް 100 ގާލާ އަދި ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް ސިމްފަނީ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ގޯލްޑް 100 ގާލާ އަދި ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސިމްފަނީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރ އިޝާނާ ވަލީދެވެ. އަދި އޮރކާ މީޑިއާގެ ފަރާތުން ސޮއެކުރެއްވީ ސީއީއޯ ޑރ. ހުސައިން ސަނީ އުމަރެވެ.

އޯރކާ މީޑިއާ ގްރޫޕާއި، ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރާ މި އިވެންޓަކީ، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ 100 ކުންފުނި ހޮވުމަށް ބާއްވާ އެޑިޝަންއެކެވެ. ގޯލްޑް 100 ގާލާ އެވޯޑްސް ހަފުލާގެ ތެރެއިން ދެ ފަރާތަކަށް ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ވެސް ދޭނެއެވެ.

އެގޮތުން ގޯލްޑް 100 އަށް ނޮމިނޭޓްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާން ޖެހެއެވެ. އެއީ ނޮމިނޭޓް ކުރަން ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏަކީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށްވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކަށްވުމާއެކު، 2016 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑް 100 ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާންކުރާނީ، އަންނަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ޙަފުލާއެއްގައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް ވިޔަފާރީގެ ޚަބަރު ގެނެސްދޭ މަޖައްލާ ކަމުގައިވާ ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރޭޑް ޝޯވއެކެވެ. 150 އެގްޒިބިޓަރުންނާއި 3000 ބައިވެރިންނާއެކު ބާއްވާ މި ޓްރޭޑް ޝޯވ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 23 އިން 24 އަށެވެ.

ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯއަކީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާރިތައް އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ. އަދި މި އެކްސްޕޯއަކީ އައު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް އުފެއްދުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ވިއުގަ ފުޅާކުރުމުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ އައު ކަންކަން ދަސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ކުރިޔަށްދާ ޝޯވއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް