ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ކުޅިވަރު - އޭއެފްސީ ކަޕް

ޓީމުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނަތީޖާ އާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ: ސެކުލޮސްކީ

  • މާޒިޔާއަށް އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ދިމާވެފަ
  • ކުރިޔަށް އޮތް ޕްލޭއޮފް މެޗަކީ މި މެޗަށް ވުރެ އުނދަގޫ މެޗެއް

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 12 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 20:13 2,097

ސެކުލޮސްކީ - މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް

އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްލިމިނަރީ ބުރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް މާޒިޔާއިން އަމިއްލަ ގައުމުގައި ނެރުނު ނަތީޖާއާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި މާޒިޔާ އަދި އަބަހާނީ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ސެކުލޮސްކީ ބުނީ މާޒިޔާއަށް އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި، މާޒިޔާ މިހާރު މިއޮތް ހާލަތާ އަޅާ ބަލައިފަ މި މެޗުން ނެރުނު ނަތީޖާ އާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ސެކުލޮސްކީ ބުނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި އަބަހާނީ އާއި ދެކޮޅަށް މާޒިޔާއިން ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ލަނޑު މާޒިޔާ ކޮޅަށް ވަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި މެޗު މި ނިންމާލީ ގޯލެއް ކޮޅަށް ނުވަދެ ކަމަށެވެ.

އަބަހާނީ ލިމިޓެޑަކީ މާލީގޮތުން މުއްސަނދި ކްލަބެއް ކަމަށާއި، އަބަހާނީއިން އެޓީމުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް 10،000 (ދިހަހާސް ޑޮލަރު) ހަރަދުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އަބަހާނީ ވަނީ ނިމިދިޔަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނަ އަޅައިގޮސްފައި ކަމަށާއި އެޓީމަކީ މާޒިޔާއަށް ވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ޕްލޭއޮފް މެޗަކީ މި މެޗަށް ވުރެ އުނދަގޫ މެޗަކަށްވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދެން އޮތީ އެ މެޗަށް ތައްޔާރު ވުން ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ.

މާޒިޔާ އަދި އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 0-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. މާޒިޔާ ޕްލޭއޮފްއަށް ދަތުރުކުރީ ބަންގްލަދޭޝްގައި އަބަހާނީ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާއިއެކު އަވޭ ލަނޑު އިތުރު ވުމުންނެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފަށް މާޒިޔާ ދަތުރުކުރިއިރު، ޕްލޭއޮފުގައި މާޒިޔާ ވާދަކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ އެވެ. އަދި ޕްލޭއޮފުން ކުރި ހޯދައި މާޒިޔާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ގްރޫޕް އީ ގައެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ އައި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެންނާއީ ސިޓީ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދަރާ ކިންގްސް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް