އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - އޮޑިއޯން އިގާލޯ

ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޔުނައިޓެޑުގެ ސްކޮޑުގައި އިގާލޯ ހިމަނައިފި

  • އިގާލޯ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
  • ޔުނައިޓެޑުން ސްޕެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އިގާލޯ ބައިވެރިވެފައެއް ނުވޭ

އިސްމާޢީލް ޝާހް
ismaelschurh

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 20:13 3,601

އޮޑިއޯން އިގާލޯ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެކުލަވާލި ސްކޮޑުން އެޓީމާ ގުޅުނު އޮޑިއޯން އިގާލޯއަށް ފުރުސަތު ދީފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ސްކޮޑުގައި އިގާލޯ ހިމެނިއިރު، ދާދި ފަހުން ޔުނައިޓެޑިން ސްޕެއިންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭމްޕްގައި އޭނާ ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުރިން ޗައިނާގެ ޝަންހާއީ ޝެންހުއާ އަށް ކުޅުނު އިގާލޯ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ޖަނަވަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިނުވެ، އިގާލޯ އިންގްލެންޑްގައި މަޑުކުރުމަށް ނިންމީ އޭނާ ސްޕެއިންއަށް ގޮސް އަލުން އިންގްލެންޑްއަށް ވަނުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެތީ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ފާއިތުވެދިޔަ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގައި އުޅެފައިވާ މީހުންނަށް އިންގްލެންޑްއަށް ވަނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށާއި އެސަބަބާއި ގުޅިގެން ސްޕެއިންގައި އެޓީމުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޭމްޕްގައި އިގާލޯ ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އެކުލަވާލި ސްކޮޑުން އިގާލޯއަށް ފުރުސަތު ދިންއިރު، މި މެޗުގައި އޭނާ ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އިގާލޯ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވިއިރު، މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ކުޅެމުން އައި ޗައިނާގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ޝަންހާއީ ޝެންހުއާ އާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮޔުން ޔުނައިޓެޑުން ފަހުން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އިގާލޯ ގަތުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވަޓްފޯޑަށްވެސް ކުޅުނު އިގާލޯ އަކީ މިދިޔަ އަހަރު އޮތް އެފްރިކާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. 2014 އިން 2017 އަށް ވަޓްފޯޑުގެ ޖާޒީގައި އިގާލޯ ފެނިގެންދިޔައިރު، އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް 99 މެޗު ކުޅެދީ 39 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އިގާލޯ ފެނިގެންދިޔައީ ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުންނެވެ. އެގޮތުން އިގާލޯ ވަނީ ޝަންހާއީ ޝެންހުއާއާއެކު މިދިޔަ އަހަރު ޗައިނީސް އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 1:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް