ހޮނިހިރު 31 އޮކްޓޯބަރ 2020
14 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކޮރޯނާވައިރަސް

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާގައި މަރުވިމީހުންގެ ޢަދަދު 722 އަށް އަރައިފި

 • ޗައިނާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާމީހުންގެ ޢަދަދަކީ 34،646
 • އިއްޔެ އެކަނިވެސް ހުބެއި ޕްރޮވިންސުން 69 މީހުން މަރުވި
 • ޗައިނާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ 27 ޤައުމަކުން މިހާރު ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައި

ކ. މާލެ | 8 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:29 | 6,338

ކޮރޯނާއަށް ފަރުވާދޭ ޓީމުގެތަކެއް ޙަރަކާތްތެރިވަނީ - ބީޑީނިއުސް24

ޗައިނާގައި، ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވީ މީހުންގެ ޢަދަދު 722 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ވައިރަސްއާއި ބެހޭ ގޮތުން، ޢާންމުކުރި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަކައް ބަލާއިރު، ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ގައި އިއްޔެއާއި ހަމަޔަށް މަރުވެފައިވަނީ 722 މީހުން، އަދި މިވައިރަސް ޖެހުނު ކަން ކަށަވަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދަކީ 34،646 އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އެކަނިވެސް، މެދުތެރޭ ހުބެއި ޕްރޮވިންސުން މި ވައިރަހުގައި 69 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، މީގެތެރެއިން 64 މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ވުހާން ސިޓީން ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ޢާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ވެއެވެ.

ޗައިނާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އިތުރު 27 ޤައުމަކަށް މި ވައިރަސް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޤައުމުތަކުގެ ތަފުޞީލު:

 1. ޗައިނާ : 34،646 މީހުން/722 މަރު
 2. ސިންގަޕޫރް: 30 މީހުން
 3. ޖަޕާން: 25 މީހުން
 4. ތައިލޭންޑް: 25 މީހުން
 5. ހޮންގްކޮންގ: 24 މީހުން/1 މަރު
 6. ދެކުނު ކޮރެއާ: 24 މީހުން
 7. ޓައިވާން: 16 މީހުން
 8. އޮސްޓްރޭލިއާ: 15 މީހުން
 9. މެލޭޝިއާ: 15 މީހުން
 10. ޖަރުމަން: 13 މީހުން
 11. ވިއެޓްނާމް: 12 މީހުން
 12. އެމެރިކާ: 12 މީހުން
 13. މަކާއޯ: 10 މީހުން
 14. ފްރާންސް: 06 މީހުން
 15. ކެނެޑާ: 05 މީހުން
 16. ޔޫއޭއީ: 05 މީހުން
 17. އިންޑިއާ: 03 މީހުން
 18. ފިލިޕީންސް: 03 މީހުން/1 މަރު
 19. އިގިރޭސި ވިލާތް: 03 މީހުން
 20. އިޓަލީ: 02 މީހުން
 21. ރަޝިޔާ: 02 މީހުން
 22. ފިންލޭންޑް: އެކަކު
 23. ސްޕެއިން: އެކަކު
 24. ސްވިޑަން: އެކަކު
 25. ބެލްޖިއަމް: އެކަކު
 26. ނޭޕާލް: އެކަކު
 27. ސްރީލަންކާ: އެކަކު
 28. ކެމްބޯޑިއާ: އެކަކު

މީގެ އިތުރުން ޖަޕާނުގައި މިހާރު ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ކްރޫސްލައިނަރ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި 3،700 މީހުން ތިބި އިރު، 61 މީހުން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

މީގެތެރޭގައި:

* ޖަޕާން : 21 މީހުން

* އެމެރިކާ: 8 މީހުން

* އޮސްޓްރޭލިއާ: 5 މީހުން

* ކެނެޑާ: 5 މީހުން

"ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ގައި ތިބި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން، މިދިޔަ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކްރޫސްލައިނަރ ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އިތުރު 10 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.