ހުކުރު 02 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 އަތަ
1442 ސަފަރު 14
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:09
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާ ގައުމުތަކަށް އެމެރިކާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

  • 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 8 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 07:33 | 4,494

އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ - އޭޕީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާ ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ނިންމާފައިވަނީ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ގަދަޔަށް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާގެ އިތުރުން އެ ވައިރަސް ފެނިފައިވާ އިތުރު ޤައުމުތަކަށް މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެގޮތުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ 100 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެޤައުމުގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ. އެގޮތުން އެނާ ވިދާޅުވީ މި ފައިސާގެ އެހީއަކީ މިހާރު ހުރި ފަންޑުތަކާއި އެކި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އެހީއެއްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.