އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
މާމުއި

މާމުއިގެ ޝޯތައް މާދަމާރޭ އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަނީ

  • ގޮށްރާޅު މިހާރު ދަނީ ދައްކަމުން

ކ. މާލެ | 5 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 23:04 | 2,303

މާމުއިގެ ޕޯސްޓަރު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގެ އެންމ ކާމިޔާބު އެއް ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޑާކްރެއިން އެންޓަޓައިންމެންޓުގެ ''މާމުއި'' އަންގާރަ ދުވަހު އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކާނެއެވެ. އެ ފިލްމުގެ ދެ ޝޯ އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭއެވެ.

އެ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ''ގޮށްރާޅު'' ދައްކަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިތުރުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭއެވެ.

18 އަހަރުން މަތީގެ އޯޑިއެންސަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ''މާމުއި'' އަކީ ސޯލޯ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޝިނާން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު ޖުމައްޔިލް، ނުޒުހަތު ޝުއައިބު، ޢަބްދުﷲ އަޒާން، އަޙުމަދު ނާޝިތު، މުޙައްމަދު ވަހީދު، މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަދި އިސްމާއިލް ރަޝިދު (ކޮޕީ އިއްސެ) ހިމެނެއެވެ.

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ''މާމުއި'' ނެރެފައިވާ ''މާމުއި" ގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ތަރިންނަކީ އިސްމާއީލް ޖުމައިހް (ޖުމާ)، މުހައްމަދު ފައިސަލް، އަބްދުﷲ ޝާފިއު އިބްރާހިމް (ފުބޫ)، މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ)، އަހްމަދު ސުނީ، ހަމްދާން ފާރޫގް، އާދަމް ރިޒްވީ، މަރިއްޔާ، އައިމިނަތު ނޫރާ، އަހްމަދް އަމާން، ނުޒުހަތު ޝުއައިބު (ނުޒޫ) އަދި އަހްމަދު ޝާކިރެވެ.

ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމުގެ ކާސްޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މިހާރު އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ، ބަތަލާ ޝީލާ ނަޖީބު، އިބްރާހިމް އަމާން، މާރިއާ ތްރޭސާ ގެ އިތުރުން އަލީ ޝަޒްލީމެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.