ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ލުއި ޚަބަރު - ގުލް މަކާއި

މަލާލާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ހެދި ''ގުލް މަކާއި''ގެ ޑައިރެކްޓަރާ ދެކޮޅަށް ފަތުވާއެއް

  • އަމްޖާދް ހާން ބުނީ ގުރުއާނަށް ކުޑައިސްމީސް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 08:18 2,386

ގުލް މަކާއިގެ ޕޯސްޓަރެއް - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއިގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރާ ''ގުލް މަކާއި'' ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަމްޖަދު ހާންއާ ދެކޮޅަށް ފަތުވާއެއް ނެރެފިއެވެ.

ހާންއާ ދެކޮޅަށް ފަތުވާ ނެރުނު އިންޑިއާގެ ނޮއިޑާއަށް ނިސްބަތްވާ ދީނީ އިލްމްވެރިއެކެވެ. އޭނާ ބުނީ ފިލްމުގައި ކީރިތި ގުރުއާނަށް ކުޑައިމީސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރ އަމްޖަދް ހާން ބުނެފައިވަނީ ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ހިސާބުން މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެ ފަތުވާ ނެރުނު މީހުންނަށް މައްސަލައަކަށް ވެގެން އުޅެނީ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެވެ. އަމްޖަދް ހާން ބުނީ، ފަތުވާ ނެރުނު މީހުން ބުނަމުން ދަނީ ޕޯސްޓަރުގައި މަލާލާގެ ރޯލުން ފެންނަ އަންހެން ކުއްޖާ ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނަނީ ގުރުއާން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ އިނގިރޭސީ ފޮތެއް ކަމަށެވެ. ނޮއިޑާގެ މުސްލިމުންގެ ޖަމާއަތުން ވަނީ އަމްޖަދް އަކީ ''ކާފަރެއް'' ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމުން މަލާލާގެ ހަޔާތުގެ ވަރަށް ގިނަ ޞަފުޙާތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެން ކުދިންނަށް ތަޢުލީމަށް ހޯދައިދޭން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ޠާލިބާންގެ ހަރުކަށި ބަޔަކު މަލާލާގެ ބޮލަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާ އާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކުރި ހަނގުރާމައާއި، އޭގެ ފަހުން ދިރިއުޅުމަށް އައި ބޮޑު ބަދަލު ފިލްމުގައި ދައްކުވައި ދޭނެއެވެ.

ފިލްމުގައި މަލާލާގެ ރޯލް ކުޅެފައި ވަނީ ޒީ ޓީވީން ދައްކާ ސިލްސިލާ "ތުޖުސެ ހެ ރާބްތާ" ގެ ބަޠަލާ ރީމް ޝައިޚެވެ.

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލް ކުރި އެންމެ ހަގު ފަރާތްތަކަމަށްވާ 22 އަހަރުގެ މަލާލާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރި މި ފިލްމް ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 31ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް