އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު

ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ގްރީން ހަތަރުވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފި

  • މި މެޗު ގްރީންއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިސްމާޢީލް ޝާހް
ismaelschurh

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 23:49 1,900

ގްރީން އާއި ފޯކައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ފޯކައިދޫ ފުޓްބޯލް ކްލަބުގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދާ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނަ ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ގްރީން ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނަ ކަށަވަރުކުރީ 20 މެޗުން ލިބުނު 31 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް 20 މެޗުން 38 ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާއިރު، ފަސްވަނައިގައި އޮތް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް 20 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 24 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ގްރީން އަތުން ބަލިވި ފޯކައިދޫ އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި 20 މެޗުން 19 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފައްދާފައެވެ. އެކަމަކު ޒުވާން ފޯވަރޑް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ފޯކައިދޫގެ ގޯލްކީޕަރު ތޮލާލް ހަސަން ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި ގްރީންއިން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުންނެވެ. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުން މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު އުމެއިރެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފޯކައިދޫއަށް އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނީ މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ގްރީންގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު ހަސަން އަލީފް އިބްރާހީމް ޖައްސާލި ބޯޅަ ފޯކައިދޫގެ މުހައްމަދު ސަޔާމް ސައީދަށް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ހުހަށް ހުރެ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ގްރީންއިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި ހާފު ފަށައިގެން 13 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން އުމެއިރެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ގްރީންގެ އަހުމަދު ރަޝީދު (އައްމަޑޭ) ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ހުހަށް ހުރެ ގްރީންގެ މުހައްމަދު މުސްލިހު ފޮނުވާލި ބޯޅަ ފޯކައިދޫގެ ގޯލްކީޕަރު ތޮލާލް ވަނީ ހުށިޔާރު ކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ގްރީންގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނީ ގަދަ ހަތަރކުން ޖާގަ ލިބުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެޗުގައި އެޓީމުގެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު އަލީފްގެ މޮޅު ކުޅުން ކޯޗު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ފޯކައިދޫގެ ކޯޗު އަލީ ނިޝްތާރު މުހައްމަދު ބުނީ މެޗުގައި އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުން ދަށް ނޫން ކަމަށާއި، ޓީމު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް