ލުއި ޚަބަރު - ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް

ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކްގެ ބާކިހުރި މަންޒަރުތައް ނަގަން ފަށަނީ

  • ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެ ތާރިހެއް ޝަފީގް އެއް ނުބުނޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 22:33 3,632

ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކްގެ މަންޒަރެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

''ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް'' ގެ ބާކިހުރި މަންޒަރުތައް ނަގަން މާޗް މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިސްމާއިލް ޝަފީގް ބުނެފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ޝަފީގް ވަނީ އެ ފިލްމުގެ ހުރިހާ ރައިޓްސްއާ އެކު ފިލްމު ވީޓީވިން ގަނެފައެވެ. ފިލްމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝަފީގް ބުނީ، މާޗް މަހު ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފިލްމުގެ ހަ މަންޒަރަކާއި ލަވައެއް ކަަމަށެވެ.

އެ ފިލްމަކީ އދ. ފެންފުށީގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ ހެއްވާ މަޖާ މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ޓީޒަރ ޓްރެއިލަރ އެއް މީގެ ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު އެ ޓީޒަރ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލަވަތަކުގެ މަންޒަރުތަކާއެކު އެ ޓީޒަރ ޢާންމުކޮށްފައިވާއިރު އެ ފިލްމުގައި ހިމެނެނީ ހުސް ކޮޕީ ރާގުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ގިނަ ތަރިން ހިމަނައިގެން އުފައްދާ އެ ފިލްމުގެ މައި ރޯލުތަކުން 14 ތަރިން ފެންނާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހާމިދު އަލީ، އަހްމަދު އީސާ، އިރްފާނާ އިބްރާހީމް، މަރިޔަމް އައްޒަ، ނުޒުހަތު ޝުއައިބް، އަހުމަދު ނިމާލް، އަލީ އާޒިމް، އިބްރާހިމް ޝާފިއު، ގުލިސްތާން މުހައްމަދު، އަލީ ސީޒަން، އަހުމަދު ސައީދު، އައިޝަތު ލަހުފާ، މުހައްމަދު ނަވާލް އަދި ޔޫއްޕެ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް