އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ހުޅުމާލެ

މާލެއިން ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލި މީހުންނަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދެނީ

  • ގޯތި ނުލިބޭ 200 އެއްހާ މީހުން އެބަތިބި
  • ގޯތިދޭން އެޗްޑީސީން ވަނީ އެއްްބަސްވެފައި: އާޒިމް
  • ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ކ. މާލެ | 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 18:51 | 54,119

ހުޅުމާލެ - މިހާރު

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެށި "ވެށިފަހި މާލެ" ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން، މާލެއިން ކުދި ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން އެކަމަށް އެދިފައިމިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލެ ސިޓީ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ،މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ އިސް ފަރާތްތަތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެ.އެމްވީއާ ހިއްސާކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ޢަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި ފެށި ''ވެށިފަހި'' މާލެ ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން މާލެއިން ގޯތިތައް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަހުން ގޯތިދޭނެ ކަމަށް ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަޢުދަކަށްވާއިރު، ލިޔުން ދޫކޮށްފައި ގޯތި ނުލިިބި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ ގޯތިތައް ދިނުމަށް އެޗްޑީސީގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެޗްޑީސީން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ، އެކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަހުން ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދޫކުރާއިރު މާލެ މީހުންނަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ގޯތި ދޫނުކުރާ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.