އަންގާރަ 18 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 5
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 24
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ރެޑްވޭވް

ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

  • މިޕްރޮމޯޝަންގައި ކަސްޓަމަރުންކުރި 500ރ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއްވަނީ ދޫކުރެވިފަ

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 13:26 3,821

ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރެޑްވޭވް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސުޕަރމާރކެޓް ޗެއިން؛ "ރެޑްވޭވް" ގެ 11 ފިހާރައިގައި 6 އޮކްޓޯބަރު 2019 އިން 15 ޖެނުއަރީ 2020ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަން ނިމި، ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ނަސީބުވެރިން ހޮވާފައިވަނީ ރެޑްވޭވް މެގަމޯލް ގައި، ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަންގައި ކަސްޓަމަރުންކުރި 500ރ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއްވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 100،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޫޕަންގެ ތެރެއިން ރެޑްވޭވްގެ ބްރޭންޑްތަކުން 10 އިނާމް ހައްޤުވާ 10 ފަރާތެއްވަނީ ހޮވާފައެވެ. އަދި 10،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމް ލިބޭ ނަސީބުވެރި 10 ފަރާތެއްވެސް ވަނީ ހޮވާފައެވެ.

ރެޑްވޭވްއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ފުރިހަމަ ތަރުޚީބު ލިބިގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނަކަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކުރިއަށްއޮތް ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަސޭލް ޕްރޮމޯޝަން ވެގެންދާނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ލިއްބައިދޭނެ، އަދި މިއަށްވުރެގިނަ އިނާމްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމުގައި ރެޑްވޭވުން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

ރެޑްވޭވްއަކީ މާލެސިޓީގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރާ އެއް ކުންފުންޏެވެ. އެގޮތުން ރެޑްވޭވް ކުޑައިގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ދެ މޯލް، އަދި މާލޭގައި ގިނަ ފިހާރަތަކެއް އެކުންފުނިން އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް