ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ފަލަސްތީނަކީ ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ޓްރަމްޕް ހުށައަޅުއްވައިފި

  • އިޒްރޭލުން ފޭރިގަނެފައިވާ ބިމަކީ އިޒްރޭލުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެ
  • ފަލަސްތީނުން ވަނީ ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަމަށް ދެކޮޅު ހަދާފަ
  • ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 09:11 5,634

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި އިސްޒޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ - ޓްވިޓަރ

ފަލަސްތީނުގެ އިން ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށައަޅުއްވައިފިއެެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ މި ނިންމެވުމާއިއެކު އިޒްރޭލުން ފޭރިގަނެފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިމަކީ އިޒްރޭލުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ބަލައިގަންނާނެއެވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ ވެރި ރަަށެއްގެ ގޮތުގައި އިރުމަތީ ގުދުސް ހަމަޖެއްސުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭންގައިވާގޮތުން، މުސްލިމުންގެ މުގައްދަސް ބިނާއެއް ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުލް އަގްސާ ހިމެނެނީ އިޒްރޭލުގެ އިމުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަށް އިޒްރޭލުން އެއްބަސްވެެފައިވާއިރު، އެމެރިކާއިން ވަނީ ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ފަލަސްތީނުގައި، އިޒްރޭލްގެ އެއްވެސް ބަޔަކު ވަޒަންވެރި ނުވުމަށް ޝަރުތުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އެ މުއްދަތު އިތުރަށް ދައްމާލާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި މިހާތަނެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕްލޭނާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ އައު ވެރިރަށް، އިރުމަތީ ގުދުސް ގައި އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ އެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެ ޕްލޭންއާ އެކު 50 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓާއި އެކު، ޕްލޭން އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ފަލަސްތީނުގައި ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަލަސްތީނުން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ޕްލޭން ބަލައިނުގަންނަން ނިންމާފައެވެ. ޕްލޭން އިއުލާން ކުރުމުގެ ވަގުތުތަކެއް ކުރިން ފަލަސްތީނުގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ވަނީ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ މުޒާހަރާވެސް ކޮށްފައެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ މި ޕްލޭނަށް އިޒްރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމީން ނެތަނަޔާހޫވަނީ ތާއިދުކުރައްވާފައެވެ. މިއީ އިޒްރޭލުން ފަަލަސްތީނަކީ އަމިއްލަ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން އެއްބަސްވެ އެކަމަށް ތާއީދުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު، ޓްރަމްޕްގެ ދަނބިދަރިކަލުން ޖެރެޑް ކުޝްނަރ އިސްވެ ހުންނަވައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް