ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހޮވަން ފިރިހެނުންނަށް ވޯޓު ދެވޭނެ

  • ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު އަންހެން އަދި ފިރހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ލިބިގެންވޭ
  • ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތް އޮޅުން އަރާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އަންހެންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 929 މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރެވިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 08:24 | 12,029

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އެޕްރިލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކަނބަލުން ހޮއްވެވުމަށް ފިރިހެނުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ގެ ރޭ އެކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަކްރަމް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، އެ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެ ސިޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކަނބަލަކަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަދި ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލާއި އެކުގައި، އެސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސީޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރއްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެ އެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެފަދައިން ޓްވީޓްކުރައްވާފައި އެވަނީ އާންމުންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އޮޅުން އަރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭ ސިޓީ ދާއިރާތަކުގެ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި އޮންނަ ކަނބަލުން ކުރިމަތިލަމުންދާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 929 މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ދަށުން ބާއްވާ އިންތިހާބެއްގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް ހޮވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.