އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މާލެ ސިޓީ

ހުއްދަ ނުނަގާ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާނަން: ސިޓީ ކައުންސިލް

  • އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް މީގެ ކުރިން އިއުލާން ކޮށްފައިވޭ
  • އުޅަނދުތައް އެޅުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 23:36 | 4,192

މާލެ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި ހުރި ބޯޓުތަކެއް - ގޫގުލް

މާލޭ އުތުރުފަރާތު ފަޅު (މަސްމާރުކޭޓު ޞަރަޙައްދު) ގައި މަސްވެރިކަމުގެ ހުއްދަ ނުނަގާ ހުންނަ ދޯނިތައް ފަޅުން ނެގުމަށް އަންގާފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނަގާނަމަ އުޅަނދުތައް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ، ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މާލެއާއި ވިލިނގިލީގެ ފަޅުގެ އެކި ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ދަތުރުނުކޮށް އަޅާފައި ހުންނަތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުތައް އެތަނުން ނެގުމަށް އަންގައި އެކަން އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ ދޯނިތައް ޗެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ، ހުއްދަ ނުނަގާ އުޅަނދުތައް ނަގަން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަގާނަމަ އެ އުޅަނދުތައް ޖުރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަނދަރު ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާއިރު، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ އަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ޞަރަޙައްދުތަކުން އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރުތައް ބަނދަރުކުރަން ޚާއްޞަ ޞަރަޙައްދުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މާލެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި އަތޮޅުތަކަށް ފުރާ ދޯނި ފަހަރުތައް ފުރާ ޞަރަޙައްދުތަކާއި ދިމާލަށް އެނގޭ ގޮތަށް ބޯޑުތައް ބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މާލެއާއި، ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން ވިލިގިލިން ފުރާ އުޅަނދުތައް ވަކި ޞަރަޙައްދަކުން ފުރޭ ގޮތަށް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.