އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސަލްމާން އާއި ދިޝާ އެކުގައި މިފަހަރު "ރާދޭ" އިން

  • މިދެމީހުން އެކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ "ބާރަތް" އިން
  • ދިޝާ އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ "މަލަންގް" އިން
  • ފިލްމުން ފުރުސަތު ލިބުމުން އެކްސައިޓެޑް ވެފައި ކަމަށް ބުނި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 21:13 2,837

ސަލްމާން ޚާން އާއި ދިޝާ ޕަޓާނީ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރ ސްޓަރ ސަލްމާން ޚާނާއެކު އަނެއްކާވެސް ފިލްމެއް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުން, އެކަމާއި ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ދިޝާ ޕަޓާނީ ބުނެފިއެވެ.

ސަލްމާން ޚާންގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ބާރަތު" ގައި ވެސް ދިޝާ ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. ބާރަތުގައި ދިޝާ ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ "ސްލޯ މޯޝަން" މި ލަވައިންނެވެ. ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލުވެގެން ދިޔަ މި ލަވަ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ހިޓަކަށެވެ. އެލަވައިގައި ސަލްމާނާއި، ދިޝާގެ "ކެމިސްޓްރީ" ވަރަށް ގުޅޭ ކަމަށް އޯޑިއަންސް ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

" ރާދޭ" އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދިޝާ ބުނެފައިވަނީ ސަލްމާން ފަދަ ސްޓާރަކާއި އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުވެސް ނުކުރާކަމަށެވެ.

އަދި "ބާރަތު" ގައިވެސް ސަލްމާނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުންވެސް ވަރަށް އުފާވި ކަމަށް ދިޝާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމުން ފުރުޞަތު ލިބުމުން ކުރެވުނު އިހުސާސް ބުނެދޭންވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ވާހަކަ ވެސް އޭނާއަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށްވެސް ދިޝާ ބުންޏެވެ.

ދިޝާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމަކީ "މަލަންގް" އެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 7 ގައެވެ. މި ފިލްމުގައި ދިޝާ ފެނިގެންދާނީ އަދިތުޔާ ރޯއީ ކަޕޫރާއި އެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް