އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސައުދިއަރަބިޔާ

މި ވަަގުތަށް އިޒްރޭލްގެ ރައްޔިތުން ސައުދީ އަށް އެރުން މަނާ: ސައުދީ

  • އިޒްރޭލުން ބުނީ، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސައުދީ އަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް
  • މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކީ އިޒްރޭލްއާ ހާރިޖީ ގުޅުން އޮންނަ ގައުމުތަކެއް ނޫން

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 21:17 | 17,539

އަލް އަގްސާ މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލްގެ ސިފައިން ފޯރިމަރަނީ - އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލްގެ ރައްޔިތުންނަށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ މީހުންނަށް މަރުޙަބާ ނުކިޔާނެ ކަމަށް ސަޢުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ސައުދީން އެހެން ބުނެފައި މިވަނީ، އިޒްރޭލްގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަޢުދީއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ހުއްދަ، އިޒްރޭލުން ދޫކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސަޢުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އިޒްރޭލްގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ތިބި މީހުންނަށް ސަޢުދީ އަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެ އޮފީހުން ބުނީ، އިޒްރޭލުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަޢުދީ އަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުންޏަސް ސަޢުދީން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ނުގެންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހުއްދަދޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ ޤައުމުތަކޭ އެއްގޮތަށް ސަޢުދީ އަކީ އިޒްރޭލާއެކު ޚާރިޖީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޤައުމެއް ނޫނެވެ. އެ ޞަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލާ ގުޅުން ބާއްވާ ޤައުމުތަކަކީ މިޞްރުގެ އިތުރުން އުރުދުންއެވެ. އިޒްރޭލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަޢުދީ އަށް ދަތުރުކުރެެވޭނީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ދަތުރުތަކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.