އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ވިޔަފާރި - ށ ފުނަދޫ

މޯލްޑިވިއަނުން ށ ފުނަދުއަށް އަންނަ މަހުގެ 3 ގައި ދަތުރުތައް ފަށަނީ

  • އެއްކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 850 ރުފިޔާ
  • ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 17:40 | 2,274

ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓު - މިއެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ވަނީ ޖައްސާފައި - ޓްވިޓަރ

ޤައުމީ އެއަރ ލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ށ ފުނަދުއަށް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެ އެއަރ ލައިނުން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެއިން ފުނަދުއަށް ދިޔުމަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓުގެ އަގަކީ 850 ރުފިޔާ ކަަމަށެވެ. ފުނަދުއަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާފައިވަނީ މިމަހުގެ 24 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ފުރަތަމަ، ހަފުތާއަކު ތިން ފްލައިޓު ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާރޗް މަސް ނިމެންވާއިރަށް ދުވާލަކު ތިން ފްލައިޓަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ދިގުމިނުގައި 1،200 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 30 މީޓަރު ހުރެއެވެ. ޓެކްސީވޭގައި 90 މީޓަރު ހުންނައިރު، އޭޕްރަންގެ ފުޅާމިނަކީ 50 މީޓަރެވެ. އެ އެއަރޕޯޓުގެ އޭޕްރަންގެ ދިގު މިނަކީ 150 މީޓަރެވެ.

އެމްޓީސީސީން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މިއެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައެވެ. ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް 89 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.