ބުދަ 19 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 6
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 25
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ހުރަވީ ދުވަސް

ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ

  • މިރޭ 8:30 ގައި ބާއްވާ މިޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
  • ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެ
  • މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާނީ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓާރ ޑރ އިބްރާހީމް ހަސަން

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 15:45 2,184

ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވަމުންދޭ - ރައީސް އޮފީސް

ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެ އެވެ.

މިރޭ 8:30 ގައި ބާއްވާ މިޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ އެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާނީ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އިބްރާހީމް ޙަސަން އެވެ.

މީގެއިތުރުން ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންފައިވާ މުޙައްމަދު ޝިފާން ވާހަކަ ދައްކަވާނެ އެވެ.

ހުރަވީ ދުވަސް ނިޞްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އައްސުލްޠާން ހަސަން ޢިއްޒުއްދީން ދޮންބަންޑާރައިންނަށެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ އެރަދުން މަލާބާރީންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ މިނިވަންކުރި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެށީ 1980 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް