އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ހުރަވީ ދުވަސް

ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ

  • މިރޭ 8:30 ގައި ބާއްވާ މިޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ
  • ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެ
  • މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާނީ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓާރ ޑރ އިބްރާހީމް ހަސަން

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 15:45 | 2,759

ހުރަވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވަމުންދޭ - ރައީސް އޮފީސް

ހުރަވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެ އެވެ.

މިރޭ 8:30 ގައި ބާއްވާ މިޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ އެވެ. މިޖަލްސާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާނީ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އިބްރާހީމް ޙަސަން އެވެ.

މީގެއިތުރުން ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންފައިވާ މުޙައްމަދު ޝިފާން ވާހަކަ ދައްކަވާނެ އެވެ.

ހުރަވީ ދުވަސް ނިޞްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އައްސުލްޠާން ހަސަން ޢިއްޒުއްދީން ދޮންބަންޑާރައިންނަށެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ އެރަދުން މަލާބާރީންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ މިނިވަންކުރި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެށީ 1980 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.