ހުކުރު 03 އޭޕުރިލް 2020
09 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 10
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް: ބަލި ފަސޭހަވޭތޯ 30 ބޭހެއް ޓެސްޓުކުރަނީ

  • މި 30 ބޭހަކީ މިހާރުވެސް އެކި ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސްތައް
  • ޝަންހާއީ އިން ދަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 15:27 3,313

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް - ފްރާންސް 24

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ފަރުވާއެއް ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ޗައިނާގެ ފަރާތްތަކުން، އެ ބަލި ފަސޭހަވޭތޯ 30 ބޭހެއް ޓެސްޓު ކުރުމަށް މީހުން ހޯދައިފިއެވެ.

މި 30 ބޭހަކީ މިހާރުވެސް އެކި ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސްތަކެވެ.

ޝަންހާއީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޓީރިއާ މެޑިކާ އާއި ޝަންހާއީ ޓެކް ޔުނިވަރސިޓީން ދަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ބޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޤުދުރަތީ މައުދަންތަކާއި ޗައިނާގެ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތަކެވެ.

މިހާރުވެސް އެންމެ ބާރަށް މިވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ޗައިނާއިން އެކަނިވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާއިން 4515 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހޫބޭ އިން އެކަނި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ 2714 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް ޗައިނާގައި މި ވައިރަސްގެ ޝިކާރައަކަށްވެ 106 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް