ހުކުރު 03 އޭޕުރިލް 2020
09 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 10
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު

  • ޔުސްރީން ވަނީ މީޑިއާ ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދި މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައި
  • މީގެކުރިން އެހެން ތަންތާންގައިވެސް މީޑިޔާ އޮފިސަރުގެ މަގާމު ޔުސްރީން ވަނީ އަދާކޮށްފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 21:15 2,782

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިޔާ އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ޔުސްރީން އައްޔަނުކުރުމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ސިވިލް އެސިސްޓަންޓް އެގްޒަކެޓިވް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޔުސްރީން ވަނީ މީޑިއާ ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދި މާސް ކޮމިއުނިކޭޝަން (ޖަރނަލިޒަމް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް) ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަންގެ ސީނިއަރ ސިވިލް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމު އަދާކުރި ޔުސްރީން ވަނީ މީގެކުރިން އެހެން ތަންތާނގައިވެސް މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމު ޔުސްރީން ވަނީ އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް