ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ލުއި ޚަބަރު - ގްރެމީ އެވޯޑް

ގްރެމީގެ ބޮޑެތި އެވޯޑްތައް ބިލީ އައިލިޝް އަށް

  • ހަތަރު އެވޯޑެއް ލިބިފައިވޭ
  • އޭނާއަކީ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގެ އާޓިސްޓެއް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 14:26 1,961

ބިލީ އެއިލިޝް - ރޮއިޓަރސް

62 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްގެ ހަތަރު އެވޯޑެއް، އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިލީ އައިލިޝް ހޯދައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ބިލީ އަށް ލިބިފައިވަނީ ބެސްޓް ނިއު އާޓިސްޓް، އަލްބަމް އޮފް ދި އިޔަރ އަދި ރިކޯޑް އޮފްދަ އިޔަރގެ އިތުރުން ސޯންގް އޮފްދަ އިޔަރ އެވެ.

އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ބިލީ މި އެވޯޑްތައް ހޯދާފައިވަނީ ރެޕަރ ލިލް ނަސް އާއި ލިޒްޒޯއާ ވާދަކޮށެވެ. އަހަރުގެ ނޮން ކްލެސިކަލް ޕްރޮޑިއުސަރ އޮފް ދަ އިޔަރގެ އެވޯޑް ހޯދާފައިވަނީ ބިލީގެ ބޭބެ ފިންނީސް އެވެ.

ގްރެމީގެ ބައެއް އެވޯޑްތައް:

ބެސްޓް ކަންޓްރީ ސޯލޯ ޕާފޯމެންސް: ވިލީ ނެލްސަން

ބެސްޓް ކަންޓްރީ ޑުއޯ/ގްރޫޕް ޕާފޯމެންސް: ޑެން އަދި ޝޭ

ބެސްޓް ކަންޓްރީ އަލްބަމް: ''ވައިލް އައެމް ލިވިން/ ޓަންޔާ ޓަކަރ

ބެސްޓް ރެޕް އަލްބަމް"އިގޯރް'' ޓައިލަރ، ދަ ކްރިއޭޓަރ

ބެސްޓް ޕޮޕް ސޯލޯ ޕާފޯމެންސް ''ޓްރޫތް ހަރޓްސް''/ ލިއްޒޯ

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓްގެ ހަނދާނުގައި އޭނާ އަށް ހާއްސަކޮށް ޓީވީތަކުން ދުރަށް ދެއްކި ގްރެމީއެވޯޑް ހަފްލާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލިއްޒޯ އޭނާގެ ދެ ލަވައެއް ކޯބީއަށް ހާއްސަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް