އަންގާރަ 18 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 5
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 24
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - ދިވެހި ފިލްމު ނޮވެމްބަރ

ނޮވެންބަރގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

  • ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެ ތާރިހެއް ނުދާނެ
  • ފިލްމުގައި ގިނަ ކާސްޓުންތަކެއް ހިމެނޭ
  • އެންމެ ފަހުން ސްކްރީން ކުރި ފިލްމަކީ ''މާމުއި''

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 15:23 1,832

ނޮވެމްބަރގެ ކްރޫން - ފޭސްބުކް

މޮޅެތި ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދީފައިވާ ޑާރކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުގެ ކުރިޔަށް އޮތް ފިލްމު "ނޮވެންބަރ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފިއެވެ.

ފިލްމާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ''ލުއި ޚަބަރު'' އަށް ފޯނުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ (މޮގަރ) ބުނީ، ހުރިހާ މަންޒަރެއް ކަހަލަ ގޮތަށް ނަގާ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. ފިލްމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަންޒަރު ނަގާފައިވަނީ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

''ނޮވެންބަރ''ގެ މަންޒަރުތައް ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ސިންގަޕޫރުގައި ވަނީ ޝޫޓްކޮށްފައެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ހިތްގައިމު ޞަރަޙައްދު ތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެ ޝޫޓިންގައި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ތަރި އިސްމާއިލް ވަޖީހުގެ އިތުރުން އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ތަރީޝް އިސްމާއިލް ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. މިއީ ވަޖީހުގެ ދަރިފުޅު ފިލްމަކުން ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

"ނޮވެންބަރު"ގެ މަންޒަރުތައް ކުރިން ވަނީ ކ. ތުލުސްދޫ، އައްޑޫ އިތުރުން ލ އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ވެސް ނަގާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން މާލޭގައި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އަހްމަދު ތޮލާލާއި، އައިޝަތު ފުއާދުގެ ސްކްރީން ޕްލޭއަކަށް އައިޝަތު ފުއާދު އަދި އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ އެ ފިލްމު ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް އަންނާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާން ނުކުރޭއެވެ. ޑާކްރެއިން އިން އެންމެ ފަހުން ސްކްރީން ކުރީ ކޮމެޑީ ފިލްމު "މާމުއި" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް