ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 15:49
 ހާދިސާގަިއ 304 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ގިނައީ ކިޔަވާ ކުދިން
ހާދިސާގަިއ 304 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ގިނައީ ކިޔަވާ ކުދިން
ގޫގުލް
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފެރީ
ތިންއަހަރަށްފަހު ދެކުނުކޮރެއާގެ ފެރީ ކަނޑުއަޑިން ނަގައިފި
 
ހާދިސާގަިއ 304 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ގިނައީ ކިޔަވާ ކުދިން
 
ފެރީ ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު

ދެކުނުކޮރެއާގެ ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރިއެއް ފެރީ އެކްސިޑެންޓްގައި ބަންޑުން ޖަހާލި ފެރީ ތިން އަހަރަށްފަހު ކަނޑުއަޑިން ނަގައިފިއެވެ.

ސޯލް ފެރީ ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު 16ވަނަ ދުވަހު އެގައުމުގެ ރަށެއްކަމަށްވާ ޖިންޑޯގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށެވެ.

 އެ ހާދިސާގައި 304 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ގިނައީ ކިޔަވާ ކުދިންނެވެ.

ވިންޗް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ބޯޓް ފެނުން މައްޗަށް ނަގާފައިވާއިރު އައްސޭރިފަށަށް ގެންދިއުމަށް އޭގެ ދަަށަށް ޕްލެޓްފޯމެއް ލައްވާނެއެވެ.

މި ބޯޓް ބަނދަރަށް ގެންދިއުމަށް ހޭދަވާނީ ދެ ހަފްތާއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްކަމަށްވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ.

ބޯޓް ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އެތަނަށް ހާޒިރުވާނެއެވެ.

ނުވަ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އަދިވެސް އޮތީ ބޯޓްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި ކަމަށްވާއިރު ބޯޓް ނެގުމަކީ އާއިލާތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް ޑިމާންޑެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް