ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުޚީ

ބޭރުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ރާއްޖެއަކު ނުހުރޭ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

  • ހެލިކަޕްޓަރުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ތިބެނީ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ނޫން: މާރިޔާ
  • އިންޑިއާގެ އަވަށްޓެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 00:13 3,896

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި ބޭރުމީހުން ނުތިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަސްކަރިއްޔާގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ސިފައިން ތިބޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަންވެގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. މާރިޔާ ވިދާޅުވިި ގޮތުގައި، ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ތިބެނީ ބޭސްއެއް ހަދައިގެން ނޫނެވެ. އެމީހުން ތިބެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގޭގޭއިން ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ހިފައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވަމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއަކީ ފެށުނީއްސުރެންވެސް ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކާރިސާއެއްގައި އެހީތެރިވާ ގައުމެއްކަމަށެވެ. އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމަށްޓަކައެވެ.

ސިޔާސީ ސަބަބަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އޮންނަ ޚިދުމަތް ގެއްލިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އިދިކޮޅުގެ ވާހަކަ ބައްޓަން ކުރުމުން އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައްވަމުން ދިޔުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް