ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ވޯޓާސް ލިސްޓް

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅީ 41 ޝަކުވާ: އީސީ

  • ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީހަކީ މިމަހުގެ 31 ވާ ހުކުރު ދުވަސް
  • ވޯޓުދެވޭ މީހުން ލިސްޓު ގެޒެޓުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ
  • އިންތިހާބުގައި 980 ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 22:52 | 2,082

މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންތިޚާބެއްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 41 ޝަކުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އީސީން ބުނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް މިމަހުގެ 24 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 41 ޝަކުވާ ކަމަށެވެ.

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޚަކީ މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށްވާއިރު، ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި މިފުރުޞަތުގައި ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ސަމާލުވުމަށް އީސީން ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

ވޯޓުދެވޭ މީހުން ލިސްޓު ގެޒެޓުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން މާލެ ފިޔަވައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކައުންސިލް އިދާރާ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް އީސީން ބުނެއެވެ.

އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން VR ޖެހުމަށްފަހު ސްޕޭސް ދޫކުރުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު 1414 އަށް ފޮނުވުމުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މިފަހަރު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް މިފަހުން ގެނެވުނު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބެވެ.

އިންތިޚާބުގައި 980 ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.