ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާ ބޯޓު

ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާ ބޯޓެއް އޮޔާދާތީ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

  • ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާ ބޯޓު އޮޔާދާނީ ތ. އަތޮޅާއި ދ. އަތޮޅާ ދޭތެރެއިން

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 01:52 | 3,818

އޮޔާދާ ބޯޓު - އެމްއެންޑީއެފް

ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާ ބޯޓެއް އޮޔާދާތީ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މ. ކޮޅުފުށީ އިރުދެކުނު ފަރާތުން ބަނޑުން ޖަހާލާފައިވާ ބޯޓެއް އޮޔާދާތީވެ، އެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ކޯސްޓްގާޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާ ބޯޓު އޮޔާދާނީ ތ. އަތޮޅާއި ދ. އަތޮޅާ ދޭތެރެއިންނެވެ. އެހެންކަމުން، ރޭގަނޑު މި ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުން މިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވަނީ ބޭރުގެ ބޯޓެއްކަން މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ އިރު، އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ ބޯޓެއް ކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.