ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

ފުއާދުގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް އީސީ އިން ރައްދުދީފި

  • ދާއިރާތައް ބަހާފައިވާގޮތް ކަމަކުނުދޭ
  • ދާއިރާތައް ބަހާފައިވަނީ މާލޭގެ އަވަށްތަކަށް ބެލުމެއްނެތި
  • ދާއިރާތައް ބަހާފައިވަނީ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން

ކ. މާލެ | 24 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 19:00 | 6,872

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ފުއާދު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މާލެ ސިޓީ ދާއިރާތައް ބެހި ގޮތާމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރު ފުއާދު ތައުފީގު ގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް އެ ކޮމިޝަނުން ރައްދުދީފިއެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މާލޭ ސިޓީ ދާއިރާ ބެހި ގޮތާ މެދު އީސީގެ މެމްބަރު ފުއާދު ނުރުހުންފާޅުކުރައްވާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދާއިރާތައް ބަހާފައިވާ ކަމުނުދާ ކަމަށާއި، ގިނަ ރައްޔިތުން އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ދާއިރާތައް ބަހާފައިވަނީ މާލޭގެ އަވަށްތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެބޭފުޅާ ދިރިއުޅުއްވާ މައްޗަންގޯޅި، ގަލޮޅު ދެކުނަށް ބެހިފައިވުން ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އީސީ އިން މިކަމަށް ރައްދުދީ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ މާލެ ސިޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް 2020 އަށް 18 ދާއިރާއަށް އާބީދީއަށް ބެހުމަކީ އެކޮމިޝަންއަށް ދިމާވި ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމެށެވެ.

އެގޮތުން 06 އަވަށް 15 މަޖިލިސް އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ކަނޑައެޅީ، އެޑްވައިސަރީ ކޮމެޓީ އަދި ޚާއްސަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމީ ކޮމިޝަންގެ 05 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ކަމަށް ވެސް އީސީން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީގެ ދާއިރާތައް ބެހުމުގެ ކުރިން މާލެސިޓީ ކައުންސިލް އާއި މާލެ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް މެމްބަރުން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވެސް އީސީން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި މާލެ ސިޓީއަށް 18 ދާއިރާ ކަނޑައަޅާ ނިންމާފައިވަނީ އީސީގެ މެމްބަރުގެ ފުއާދުގެ ވޯޓާއެކުކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.