އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް

އެމްޑީޕީން މުޅި ރާއްޖޭގައި ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

  • ވޯކްޝޮޕް އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
  • މާލޭގައި ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް އޮންނާނީ ދަރުބަރުގޭގައި
  • އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އޮންނަނީ ޖެނުއަރީ 31 ގައި

ކ. މާލެ | 24 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 10:09 | 3,770

އެމްޑީޕީން މީގެކުރިން ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕެއްގެ ތެރެއިން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން، އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތަށް ފެށީ ތިލަދުންމަތިންނެވެ. ތިލަދުންމަތީ ދަތުރަށްފަހު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީން ވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތައް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި، ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުން ވަނީ، ހުކުރު ދުވަހު ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ސަރުކާރު މައި ކޯލިޝަން އެމްޑީޕީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯކްޝޮޕާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ރާއްޖެ.އެމްވީ އާ ހިއްސާކުރަައްވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަސަަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ވޯކްޝޮޕްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރާނީ ''އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް'' ސްލޯގަންގެ ދަށުން ބުރާސްފަތި އަދި ހުކުރު ދުވަހު ރަށްރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓީމުތަކުން ''ދޮރުން ދޮރަށް'' ގޮސް އެއްކުރާ މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށްދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިހަޔަކުން ފަހަކަށެވެ. ޖުމްލަ 18 ރަށެއްގައި ހިންގާ މި ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭގައެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ވޯކްޝޮޕް ހިންގާނީ ގްރޫޕުތަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ހިންގޭނެ މަޝްރޫއުތަށް ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. މާލޭގައި ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕް އޮންނާނީ ހެނދުނު 09:45 އަކުން ހަވީރު 15:30 އަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ، މާލޭގައި ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕްގައި މާލެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި، ކައުންސިލަރުންގެ އަދި އެމްޑީޕީގެ ވަޒީރުންގެ އިތުުރުން އާއްމު މެމްބަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި ވޯކްޝޮޕްގެ މުހިއްމު ކަމަކީ މާލެއަށް ''ވާންވީ'' ގޮތް ކަރުދާހެއްގެ ސިފައިގައި އެކުލެވުމެެވެ.

މާލޭގެ އެކި އެކި ދިމާވެފައިހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައި ގޮތުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް އެކުލަވާލުން މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަނީ. އަދި ހަމައެއާއި އެކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ މި ދަންނަވާ މަޝްރޫއުތަކުން އުފެދޭނީ ކިހާ ވަޒީފާއެއްތޯވެސް.

~ ހަސަން ލަތީފް ~ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަސަަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާ ހަސަން ލަތީފް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ވޯކްޝޮޕްގައި މާލެއަށް ހާއްސަކޮށްގެން 12 ވަރަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލެވޭނެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި، މާލެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލުގެންނާނެ ގޮތުގެ ކަރުދާހެއް އެކުލަވައިލެވޭނެ އެވެ. ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ވޯކްޝޮޕްގައި ރާވާ މަޝްރޫއުތަކުން އެތައް ވަޒީފާތަކެއް އުފެދިގެން އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތުދީފައެވެެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އޮންނާނީ މި ހިނގާ މަހުގެ 31 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.