އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސްގެ އެމެރިކާ ދަތުރުފުޅަށް ޚަރަދުވީ 4.1 މިލިއަން ރުފިޔާ!

  • ޓިކެޓަށް ހަރަދުވީ 2 މިލިއަން
  • އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ އދ.ގައި ތަގްރީރު ކުރެއްވުމަށް
  • ރައީސް އޮފީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ކ. މާލެ | 23 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:38 | 4,260

ރައީސް ސޯލިހު އދ.ގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެމެރިކާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދަށް 4.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އދ. ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 74 ވަނަ ޖަލްސާގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށެވެ. ހުސްވި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 17 އިން 30 އަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއްވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދަތުރުގެ ތަފުޞީލު، ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިމިވަނީ އެ ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހޯދަން، މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިމިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅުމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު:

ޓިކެޓު ޚަރަދު:

2,057,536.86 (ދެ މިލިއަން ފަސް ފަންސާސާ ހަތް ހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ހައެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް ހައެއް)

އެކްސެސް ބެގޭޖް:

6,168.00 ( ހަހާސް އެއް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް)

ޕޮކެޓް މަނީ:

141,595.00 (އެއްލައްކަ ސާޅިސް އެއްހާސް ފަސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ރުފިޔާ)

އިންސިޑެންޓަލް:

98,652.04 (ނުވަދިހަ އަށްހާސް ހަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ ޕޮއިންޓް ސުމެއް ހަތަރެއް)

ހުންނެވުމާއި ފަރިއްކޮޅު ޚަރަދު:

1،855،388.22 ( އެއް މިލިއަން އަށްލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށެއް. ދޭއްދޭއް)

ސްކޫލް ދަރިވަރުގެ ވިސާ ހޯދުމަށް ލަންކާއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޚަރަދު:12,492.30 ( ބާރަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް ސުމެއް)

ޖުމުލަ ޚަރަދު: 4,171,832.42

( ހަތަރު މިލިއަން އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ދޭއް)

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވާތީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުންތަކެއް ޢަމާޒުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.