ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އިޓާލިއަން ކަޕް

ރޮނާލްޑޯގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ޔުވެންޓަސް ސެމީއަށް!

  • މި މެޗު ޔުވެންޓަސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ޔުވެންޓަސްއަށް ރޮނާލްޑޯ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 13 މެޗުގެ ތެރެއިން 10 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިފަ
  • 2020 ވަނަ އަހަރު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ

ކ. މާލެ | 23 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:19 | 4,219

ޔުވެންޓަސް އަދި ރޯމާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓާލިއަން ކަޕްގައި ޔުވެންޓަސް އަދި ރޯމާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ޔުވެންޓަސްއިން ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ޔުވެންޓަސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ޔުވެންޓަސްއިން މޮޅު އެޓޭކިންގ ގޭމެއް ކުޅުނުއިރު މެޗުގެ 26 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހިގުއެއިން ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ޔުވެންޓަސްއިން ގެންދިޔައީ ރޯމާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއްޖަހާ ރޯމާ އަށް ޕްރެޝަރ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އުރުގުއޭގެ މިޑްފީލްޑަރު ރޮޑްރީގޯ ބެންޓަންކޫރް އެވެ.

މި ލަނޑާއި އެކު ރޯމާއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ދެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް ޔުވެންޓަސްގެ ކީޕަރު ވަނީ ރޯމާގެ ހަމަލާތައް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއު ކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 45 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރ ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޔުވެންޓަސް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މި ހާފުގައި ވެސް ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ ރޯމާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައިލައިފައެވެ. ނަމަވެސް ޔުވެންޓަސްގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ޔުވެންޓަސްގެ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ހުއްޓުވައިފައެވެ. މެޗުގައި ރޯމާއިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 50 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރިއިރު މި ލަނޑަކީ ޔުވެންޓަސްގެ ކީޕަރު ބުފަން އަތުން ބައިކޮޅަށްވަތް ލަނޑެކެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނީ ރޮނާލްޑޯ ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީގެ ޝުކުރު އޭނާގެ މަންމައަށް ހައްގު ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެހާ ގިނަ ދުވަހު އެއް ލެވެލްއެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނީ ރަނގަޅު އާއިލާއެއް އެކަމުގެ ފަހަތުގައި އޮވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ތަފާތު ތިން ގައުމެއްގެއި ވިދާލުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ރޮނާލްޑޯ އެކަން ކޮށްފި ކަމަށްވެސް ސާރީ ބުންޏެވެ.

ޔުވެންޓަސްއަށް ރޮނާލްޑޯ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 13 މެޗުގެ ތެރެއިން 10 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޔުވެންޓަސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ އޭސީ މިލާން ނުވަތަ ޓޮރީނިއޯ އާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.