ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ިތިމަރަފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ 100 ހައުންސިންގ ޔުނިޓ

ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޕީއެސްއައިޕީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް
  • 71،510،250ރ ގެ މަޝްރޫއުއެއް

ކ. މާލެ | 23 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:23 | 2,849

ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން

ތ، ތިމަރަފުށީގައި ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ޑިޒައިންކޮށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޚާލިސް ޝަރީފެއެވެ. އެމަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެވުނު، އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެކެވެ.

މި މަޝްރޫޢަކީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ އަގަކީ 71،510،250ރ (ހަތްދިހަ އެއް މިލިއަން ފަސްލައްކަ ދިހަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތަފާތު އެކި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާއިރު، މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޕީއެސްއައިޕީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.