ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 01:21
ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓް
ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓް
ގޫގުލް
ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓް
ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓް އޭޕްރިލްގައި ހުޅުވަނީ
 
މިއީ ހަތަރު ތަރީގެ ރިސޯޓެއް

ހަތަރު ތަރީގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓް އޭޕްރިލްގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

 

ހދ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވާ 400 އެނދުގެ މިރިޒޯޓް އަންނަ މަހުގައި ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު 3 އޭ ކުންފުނީގެ މި ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ 80 އެނދާއި އެކީ ރިސޯޓް ހުޅުވާއިރު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 100 އެނދު ތަރައްޤީ ކުރާނެ އެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 100 އެނދު ތަރައްޤީކޮށް 400 އެނދުގެ މިރިސޯޓް އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

3އޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއީ ހަތަރު ތަރީގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ނަމަވެސް ޙިދުމަތް ދެމެން ގެންދާނީ ފަސްތަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެއް ފެންވަރަށް ކަމަށެވެ.

 

3އޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓު އަކީ 3އޭ ޓްރޭޑިންގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނިން ގެންދަނީ ރާއްޖޭގައި 4 ރިސޯޓެއް ހިންގަމުންނެއެވެ.

 

އެއީ ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި މެދުފުށީ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި ބަތަލާ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި ޒިތާލީ މޯލްޑިވްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް