އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު

ރިޒޭގެ ހެޓްރިކާއިއެކު އީގަލްސްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

  • މި މެޗު އީގަލްސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:39 | 2,670

ފޯކައިދޫ އަދި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) - އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ގެ ހެޓްރިކާއި އެކު ކްލަބް އީގަލްސް ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އީގަލްސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން އީގަލްސްއިން މޮޅަށް ކުޅުނުއިރު މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި އީގަލްސްއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް އީގަލްސްއިން ގެންދިޔައީ ފޯކައިދޫގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި އީގަލްސްއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރިޒޭ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އީގަލްސް ކުރީގައި އޮވެގެންނެނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި އީގަލްސްއިން ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުވަނީ ދީފައެވެ. މި ހާފު ފަށައިގެން 30 ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ރިޒޭ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި ރިޒްވާން ޖެހި ފަހު ލަނޑު މެޗުގެ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި އީގަލްސްގެ ޒައިން ޒަފަރް ވަނީ އޭނާ އީގަލްސްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ޒައިން އޭނާގެ ދެވަނަ ލަނޑު ވަނީ

ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި އީގަލްސްއިން ކާމިޔާބުކުރި ފަހު ލަނޑު މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޓޮޝީކީ އޮކޮމާޓޯއެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ފޯކައިދޫގެ ކޯޗު ނިޝްތާރު މުހައްމަދު ބުނީ މެޗަށް ފޯކައިދޫއިން ނިކުތްއިރު މި ސީޒަނުގައި ފޯކައިދޫއިން ދާން ބޭނުންވި ޓާގެޓް ވާސިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެޓީމުން ނިކުންނާނީ ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށެވެ.

އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ މި މެޗުގެ ނަތީޖާ އާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ތައުރީފު ހައްގު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.