އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމްބާމިންގް ޕްރޮސީޖަރ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފި

  • ޕްރޮސީޖަރ ކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު
  • އެމްބާމިންގް އަކީ މަރުވުމަށްފަހު، ހަށިގަނޑު ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ހަލާކުވެނުދާނެ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރާ ޕްރޮސީޖަރއެއް

ކ. މާލެ | 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 09:06 | 18,158

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމްބާމިންގް ޕްރޮސީޖަރ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮށްފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން މި ޕްރޮސީޖަރ ކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމްބާމިންގް އަކީ މަރުވުމަށް ފަހު، ހަށިގަނޑު ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ހަލާކުވެނުދާނެ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރާ ޕްރޮސީޖަރއެކެވެ. ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ މޯޗަރީ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އަލަށް މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވަނީ 2 ޖޫން 2019 ގައެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައި މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވަނީ ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތާއެކު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ އެމްބާމްކުރެވިފައިވާކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް އެމްބާމްކުރެވޭ ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.

އެމްބާމިންގެ މި ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގެ އަދި ދުނިޔޭގެ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން، ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑަށް އިޙުތިރާމުކޮށް، ގެއްލުންނުވާނެހެން ނަގަންޖެހޭ އެންމެހާ ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.