ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ފުލުހުން

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން މޮނިޓަރ ނުކުރެވޭ: ފުލުހުން

  • ކޮމިޓީގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
  • މޮނީޓަރ ކުރަން އެކަށީގެންވާ މެކެނިޒަމްސްތަކެއް ނެތް: ފުލުހުން
  • މޮނީޓަރ ކުރެވިފައިވަނީ ބައެއް ކޭސްތަކުގައި: ފުލުހުން

ކ. މާލެ | 18 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 22:30 | 13,294

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ފުލުހުން - މަޖިލިސް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ހުރިހާ އެންމެން މޮނިޓަރ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ދެ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލާގައި، ފުލުހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަމުގައި ހިމެނޭ މުހައްސަސާތައް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ އަށް ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި، ކުޑަކުދިންނާ ބެހިގެން ކުށުގެ ރިކޯޑް އޮންނަ މީހުން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ އެއްވެސް ނިޒާމެއް އޮވޭތޯ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ސުވާލުކުރެއްވުމުން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަސަން ހަމީދު ވިދާޅުވީ، ބައެއް ކޭސްތަކުގައި މޮނިޓަރ ކުރެވިފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ނެތުމުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ހުރިހާ ކޭސްތަކުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެކަން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ މައްސަލައިގައި ގިނަ އާންމުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް މިފަހުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ އެކުއްޖާގެ މުނިކާފަގެ މައްޗަށް ކުރިން ހަމަ މިކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވި، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސްފައިވާތީ، އާންމުން އަންނަނީ ސަރުކާރަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.