އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީ

ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީ ދިއްގަރުގައި ހުޅުވައިފި

  • އެކަޑަމީ ހުޅުވައިދެއްވީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރ
  • ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީ ފަށާފައިވަނީ 76 ކުދިންނާއެކު

ކ. މާލެ | 18 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 21:42 | 6,079

ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -

ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ފަރާތުން މ. ދިއްގަރުގައި ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

ދިއްގަރަށް ނިސްބަތްވާ ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެ ރަށުގައި އެކެޑަމީ ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމެވެ.

އެކެޑަމީ ހުޅުވުމަށް ދިއްގަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދިއްގަރުގައި ހުޅުވެގެންދިޔަ މި އެކެޑަމީއަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް އަމިއްލަ ކްލަބަލުން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމީ އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިއްގަރުގައި ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވި ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީގައި އަދި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތަކެވެ.

ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާމަން އިސްމާއީލް މާހިދު ވިދާޅުވީ އެ އެކެޑަމީގައި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ އަދި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ކައިރި މިސްތަގުބަލެއްގައި އަންހެން ކުދިންވެސް އެ އެކެޑަމީން ތަމްރީނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދިއްގަރުގައި ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ދިއްގަރު ކައުންސިލާއި ދިއްގަރު ސްކޫލުގެ އިތުރުން ނ. ހޮޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ މައި ޔުޓައިލް ސްޕޯޓްސް

އެކެޑަމީގެ ބާނީ މޫސާ އިބްރާހީމް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ވަނީ ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާފައެވެ.

ދިއްގަރުގައި ކުރިއަށްދާ ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑަމީ ފަށާފައިވަނީ 76 ކުދިންނާއެކުއެވެ. 4 އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްދާ އެ އެކެޑަމީގައި ކުދިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ެޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޑީ ލައިސަންސް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވާ 4 ކޯޗުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

ޑީސީޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ދިއްގަރުގައި ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީއެއް ހުޅުވަން ނިންމީ އެ ރަށުގައި ކުޅިވަރުން ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމާއި އެކު އަޚުލާގު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ކުޅިވަރަށް ނެރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.