ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ލެޖެންޑް ފުޓުބޯޅަ މެޗު

އެފްއޭއެމްއާއި ކޮކާކޯލާ އަދި އެމްއެސްއެމް އިން ލެޖެންޑް ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް މި މަހު 24 ގައި ބާއްވަނީ

  • މި މެޗު ބާއްވާނީ މި މަހު 24 ގައި
  • މި މެޗުގައި ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައިތިބި ލެޖެންޑުންގެ ކުޅުން ފެންނާނެ

ކ. މާލެ | 18 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 21:44 | 2,912

އެފްއޭއެމްއިން ބޭއްވި ޕްރެސްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އޮންލައިން

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި ކޮކާކޯލާ ކޮމްޕެނީ އަދި މޯލްޑިވްސް ސޮކާ މޭޓްސް (އެމްއެސްއެމް) އިން ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައި ތިބި ލެޖެންޑްސް ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް މި މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މާގިރި ރެސްޓޯރެންޓުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ މި މެޗު ކުޅެވިގެންދާނީ މި މަހު 24 ގައި ކަމަށާއި މި މެޗުގައި ރާއްޖޭގައި ކުޅެފައިތިބި ލެޖެންޑުންގެ ކުޅުން ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެސް މޭޓްސްގެ ފަރާތުން އަލީ ސުޒެއިން ބުނީ މި މެޗުގައި މިދިޔަ 40 އަހަރު ތެރޭގައި ކުޅުނު ލެޖެނޑުންގެ ތެރެއިން ދަނޑަށްއަރައި ކުޅެވޭ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުޑަ މޫސަ މެންކަހަލަ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ކަހަލަ ކުޅުންތެރިން ޝެޑިއުލް ތަންދޭނަމަ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި ދަގަނޑޭ އަދި ކުޑަ މޫސަގެ ކުޅުން އެއް މެޗަކުން ފެނިގެންދިޔުން ވެގެންދާނީ ދެ ޖެނެޜޭޝަނުގެ އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން އެއް މެޗަކުން ފެނިގެންދާނެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސުޒެއިން ބުނީ ފުޓުބޯޅަ ދެމިއޮންނާނީ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑްސް އާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ޖަވާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މެޗުގައި ކުރިޔަށްހުރި އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ކަންކަން އިއުލާން ކުރާނެކަމަށާއި މި މެޗު ޓާރފް ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމީ ގިނަ ބަޔަކަށް މެޗު ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.