ބުދަ 19 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 6
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 25
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - މީރާ

268 ފަރާތަކުން ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ

  • އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެ، ވިލިނގިލި، ހުލުމާލެ، އަދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ
  • ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 50 ރުފިޔާ ނަގާ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 18 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:03 3,152

މީރާ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިދިޔަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން 268 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ(މީރާ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މީރާ އިން ގެޒެޓުގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި 268 ފަރާތެއް ހިމެނޭއިރު އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލެ، ވިލިނގިލި، ހުލުމާލެ، އަދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މީރާ އިން ބުނީ މި ފަރާތްތަކުގެ ނަން ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ އެ އިދާރާގެ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުންކަމަށެވެ. އަދި ލިސްޓު ޢާންމުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ގުޅަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެކަމަށް މީރާ އިން ބުނެއެވެ.

ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 50 ރުފިޔާ އަދި ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނުދައްކާ އޮތް ޢަދަދުގެ 0.05 އިންސައްތަ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

އަހަރަކު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ޢާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޖީއެސްޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް މީރާއިން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. 50 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރަށް ޢާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތައް ވެސް ޖީއެސްޓީ ދައްކަން ޖެހޭނީ މީރާ ކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް