ދެވަނަ ޑިވިޝަން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން: މަހިބަދޫ އަދި ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ
 
މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެން
ކ. މާލެ |
މަހިބަދޫ އަދި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު ވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ މަހިބަދޫއިންނެވެ. އެގޮތުން މަހިބަދޫއިން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ މަހިބަދޫއިން އުފައްދަމުން ގެންދިޔަ ހަމަލާތައް ދިފާއު ކުރަމުންނެވެ. މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ އަލީ ޝިފާއުއެވެ. މި ލަނޑާއެކު މަހިބަދޫއިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ފުލުފުލުގައި ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލަށް ހަމަލާތައް ފޮނުވާލިއެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި މަހިބަދޫއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ އާދަމް ޒަރީފް އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ހަތް މިނެޓު ފަހުން ސުޕަރ ސްޕޯޓްސްއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ މުހައްމަދު ތިލްމިޒީ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެން ދިޔައީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ކުރީގަ އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މަހިބަދޫއިން އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރިއިރު މަހިބަދޫ ކުޅުންތެރިންނަށް މިހާފުގައި ލަނޑު ޖަހަން ވަނީ ރަނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާފުގައި މަހިބަދޫ ކުޅުންތެރިން ފޮނުވާލި ދެ ހަމަލާއެއް ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވިއެވެ. މި މެޗުގައި މަހިބަދޫއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އާދަމް ފަހުމާންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved