ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ހިމަބިހި

ހިމަބިއްސައް ޝައްކުވެގެން މިއަދު ޓެސްޓް ކުރި 15 މީހުންވެސް "ނެގެޓިވް"

  • މިހާތަނަށް 1200 މީހުން ހިމަބިހީގެ ވެކްސިން ޖަހާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 21:48 | 1,997

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ހުމުގެ އެކި އަލާމާތްތަކާއި ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހު ހިމަބިއްސަށް ތަހުލީލު ކުރި 15 މީހުން ވެސް އެ ބައްޔަށް "ނެގެޓިވް" ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ، ހިމަބިހި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި، މިހާތަނަށް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މީހުން ހިމަބިއްސަށް ޓެސްޓު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު 15 މީހަކު ހިމަ ބިއްސައް ތަހުލީލު ކުރެވުނު އިރު، އެ އެންމެން ވެސް ބައްޔަށް "ނެގެޓިވް" ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވޭ، ހުރިހާ އެންމެން ނެގެޓިވް. އެކަމަކު މި ނިމުނީކީ ނޫން. ޓެސްޓު ކުރެވުނު ފަރާތްތައް ވެސް އަލުން ޓެސްޓް ކުރާނަން،

~ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މާލޭގެ ހުރިހާ ޞަރަޙައްދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖެހުމަށް އަމިއްލައަށް އަންނަ ފަރާތްތައް އިތުރުވެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް 1200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހިމަބިހި ފެތުރެމުންދާތީ ކްލިނިކަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީ ޚިދުމަތް ދެވޭ ހިސާބަށް ގެންދެފިވައި ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.