އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އިރުވައި ކޮންފެރެންސް

ސަރުކާރުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ރަށްރަށުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ބިންތަކުން ކައުންސިލްތަށް އަގުލިބޭ ގޮތް ހަދަނީ

  • ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 13:43 2,285

އިރުވައި ކޮންފެރެންސް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ސަރުކާރުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ރަށްރަށުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ބިންތަކުން ކައުންސިލްތަކަށް އަގު ލިބޭގޮތަށް ސަރުކާރުން އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެމްޑީޕީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ "ތިލަދުންމަތި އިރުވައި ކޮންފެރެންސް" ގެ ބައިވެރިއަކު ކައުންސިލްތަކުގެ އިހުތިޞާޞް ކަނޑައެޅުމާއެކު ސަރުކާރުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ކުރިން ދޫކޮށްފައި ހުރި ބިންތަކުން އަގު ނެގުމުގެ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންދާނެތޯ ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކެއް ލާރި ނުލިބޭ ގޮތަށް ހުރިނަމަވެސް ސަރުކާރާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ބިމަކަށް ކޮންމެސް ކަހަލަ އަގެއް ކައުންސިލަކަށް ލިބޭގޮތަށް ބަދަލުކުރެވެން ޖެހޭނެ. ސަރުކާރުން އެކަން ކުރާނަން. އެހެންވީމާ ދެފަރާތުން ކައުންސިލާއި ސަރުކާރާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެބަދަލުތައް ކޮންޓްރެކްޓަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ފަހު.

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ރަށްރަށުން އެކި ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރަށާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެކި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ބިންތަކުން ކުލި ދައްކަނީ މީރާ އަށެވެ. އެފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ނުލިބޭތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ކައުންސިލްތަކަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް