އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ސައިޓްސް މުއާހަދާ

ހުއިފިލަނޑާގެ 2 ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާގުޅޭ ޚާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށަނީ

  • ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް މި ވޯކްޝޮޕްގެ ދަށުން ކިޔާދެވޭނެ
  • މިބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ބާރުއަޅާނެ
  • ރާއްޖެއިން ވަނީ ސައިޓްސްގެ ލިސްޓުގައި މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކެއްވެސް ހިމަނާފައި

ކ. މާލެ | 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 10:03 | 9,797

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޝާފިޔާ ނައީމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުއިފިލަނޑާގެ 2 ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާގުޅޭ ޚާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޝާފިޔާ ނައީމް ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގައި ނެތިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސައިޓްސް ކިޔާ މުއާހަދާއެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، މި ވޯކްޝޮޕަކީ އޭގެ ދަށުން ހިންގޭ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުއިފިލަނޑާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް މި ވޯކްޝޮޕްގެ ދަށުން ކިޔާދެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނިންމުނީ ހުއިފިލަނޑާގެ 3 ބާވަތެއް އެޕެންޑިކްސް 2 ގައި ލިސްޓުކުރަން، އެޕެންޑިކްސް 2 ގައި ލިސްޓުކުރީމަ އޭގެ މާނައަކީ ހުއިފިލަނޑާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވިޔަފާރި ކުރެވޭނީ ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކޮށްގެން، އޭގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ "ނޮން ޑެޓްރިމެންޓަލް ފައިންޑިންގްސް" ކިޔާ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ، މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭނީ ހުއިފިލަނޑާގެ މި 2 ބާވަތް އަސްލުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް މުހިންމު ދެ ބާވަތެއް އުޅޭނެ މި 3 ބާވަތުގެ ތެރޭގައި، އެ ދެ ބާވަތަކީ އޭގެ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނީ އޭގެ އާބާދީއަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރާ ރިޕޯޓެއް އެއީ، އެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާ ވާރކްޝޮޕެއް މީ

~ މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޝާފިޔާ ނައީމް

މި ބާވަތްތައް ސައިޓްސްގެ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ހުއިފިލަނޑާގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުން، މި ބާވަތްތަކުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ވިޔަފާރިކައަށް ވެ، ސަރަހައްދީ އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވެސް މި ބާވަތްތަކުގެ އާބާދީ ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށް މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ހުއިފިލަނޑާގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖެއިން ވަނީ ސައިޓްސްގެ ލިސްޓުގައި މިޔަރުގެ ދެ ބާވަތަކާއި މަޑީގެ ބާވަތެއް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން އިސް ނަގައިގެން ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ސިލްކީ ޝަރކް (އައިނު މިޔަރު) އާއި ތްރެޝަރ ޝަރކް (ކަނޑި މިޔަރު) އަދި މޮބިއުލާ ރޭ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.