ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް

ދެ ރައީސުން އެކުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް!

  • ދެ ރައީސުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 9:30 ގައި
  • އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި ރައީސް ސާލިޙު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ
  • ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ބޮޑު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 9:00 ގައި

ކ. މާލެ | 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 02:17 | 3,840

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާއި ސަލާމްކުރައްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙާއި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެކުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ދެރައީސުން އެކުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 9:30 ގައި ކުޅުދުއްފުށީ "ސީކުއީން" ބޯޓުގައެވެ.

ދެ ރައީސުންނަށް ކުޅުއްދުއްފުށީ ސިޓީން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ގައި ފަށާ "އިރުވައި ކޮންފަރެންސް"ގައި ރައީސް ސާލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު އެރަށުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓީމްތަކުން ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ކެމްޕޭން ބޮޑު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 9:00 ގައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޓީމުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީން ފުރުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުވަހުގެރޭ 0:00 ގައެވެ.

އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރަމުންމިދާ ކެމެޕޭން ދަތުރުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ޓީމާއިއެކު ރައީސް ސާލިހު ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ހދ. ވައިކަރަދޫ އަދި ނޮޅިވަރަމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުޓަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަދިން ފުރަތަމަ ރަށެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ރައީސް ސާލިހު ކަނޑައެޅުއްވީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.