އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ސްރީލަންކާ

ދަނޑުވެރިންގެ އުޖޫރަ ބޮޑުކުރަން ގޯޓާބެ ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދު ފުއްދަވައިފި

  • މުޒާހަރާތަކެއް ކޮށްފައިވޭ
  • މާޗް މަހުން ފެށިގެން އުޖޫރަ ބޮޑުވާނެ
  • އުޖޫރަ ބޮޑު ކުރުމަކީ ގޯޓާބެގެ ވައުދެއް

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 23:57 | 12,373

ލަންކާގެ ސައިފަތް ދަނޑެއްގައި މީހަކު ސައިފަތް ބިންނަނީ - އަލްޖަޒީރާ

ސްރީލަންކާގެ ސައިފަތް ދަނޑުވެރިންނަށް ދުވާލަކު އެންމެ މަދުވެގެން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަކީ 1،000 (އެއްހާސް) ރުޕީސްކަމަށް ރައީސް ގޯޓާބެ ރާޖަޕަކްސަ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ މުސާރަ އެއްހާސް ރުޕީސްއަށް ބޮޑުކުރައްވާނެކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ގޯޓާބެ ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ހިނގާ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ދަނޑުވެރިންނަށް އެންމެ މަދުވެގެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެއްްހާސް ރުޕީސް ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

ސައިފަތް ދަނޑުވެރިންނަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އުޖުރާ ބޮޑު ކުރުމަށް ދަނޑުވެރިން ދަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއާ ދަނޑވެރިންނާ ދެމެދު މި މައްސަލައިގެ އެއްބަސްވުމަކަށް މިހާތަނަށް އާދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދަނޑުވެރިންގެ އުޖޫރައަކީ 1000 ރުޕީސްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ލަންކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސައިފަތް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މުޒާހަރާތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ބައެއް ދަނޑުވެރިން ވަނީ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުތަކެއްވެސް ކޮށްފައެވެ. މިހާރު އާއްމުގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިއަކަށް މުސާރަ އަށް ލިބެނީ 500 (ފަސް ސަތޭކަ) ރުޕީސް އެވެ. އިތުރު އިނާޔަތްތަކާއި ހާޒިރީއަށާއި، ބިންނަ ސައިފަތުގެ ބަރުދަނަށް ބަލާފައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ލިބެނީ 800 (އަށް ސަތޭކަ) އާއި 900 (ނުވަ ސަތޭކަ) ރުޕީސްއެވެ.

ޕްލާންޓަސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސިލޯނުް މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ މާރުކޭޓުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިން ޑިމާންޑުކުރާ އަދަދެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެބަދަލުގައި އެމީހުން ހުށައެޅީ ދަނޑުވެރިން ތަމްސީލު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މުސާރައަށް 100 ރުޕީސް އިތުރު ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.