އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ޔޫކްރެއިން ފްލައިޓް ވައްޓާލުން

ފްލައިޓް ވައްޓާލި މައްސަލައިގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި، ރައީސް ރޫހާނީ ވިދާޅުވީ މިއީ "މާފު ނުކުރެވޭ ފަދަ އެރަރ"އެއްކަމަށް

  • 0 މީހުންނާއެކު ތެހްރާންއިން ފުރައިގެން ޔޫކްރައިންއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިޓް ޕީއެސް752 ވައްޓާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 19:27 4,909

އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ - އަލްޖަޒީރާ

ޔޫކްރައިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް ފްލައިޓް ޕީއެސް752 ވައްޓާލެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންކަމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފްލައިޓް ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް ބައެއް ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާކަމަށް އީރާނުގެ ޖުޑީޝަރީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް، އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

އީރާނު އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލާދީ އެ ގައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނީ، މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޒިންމާދާރު ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

180 މީހުންނާއެކު ތެހްރާންއިން ފުރައިގެން ޔޫކްރައިންއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިޓް ޕީއެސް752 ވައްޓާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ. އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެ ފްލައިޓް ވައްޓާލެވުނީ "އޮޅުމެއް އަރައިގެން ހެދުނު ގޯހަކުން'' ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެމެރިކާއިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ ޤާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

ފްލައިޓް ވައްޓާލެވުނީ އޮޅުމަކުންކަމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ އީރާނުގެ އަސްކަރީ ހަމަލާއެއްގައި ކަމަށް ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ހާމަކުރި ފަހުން، ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އީރާނުގައި މުޒާހަރާތައް ފަށާފައިވާއިރު، ބައިވެރިންތައް ވަނީ ގައުމުގެ ލީޑަރުންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ވީޑިއޯތަކަށް ބަލާއިރު، މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް އީރާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުރަކުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ފުލުހުން މިކަންތައް ދޮގު ކުރެއެވެ.

ފްލައިޓް ވައްޓާލި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބެލުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް ރޫހާނީ ވިދާޅުވީ، މި "މާފު ނުކުރެވޭ ފަދަ އެރަރ" އެއް ކަމަށާއި ފުރިހަމައަށް އެކަން ތަހުގީގު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރޫހާނީ ވަނީ މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ހާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

"މިއީ އާދައިގެ މައްސަލައެއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔޭގެ ނަޒަރު އޮންނާނީ މި ކޯޓަށް"

~ ރައީސް ރޫހާނީ

މީގެ އިތުރުން، ރޫހާނީ ވިދާޅުވީ މި ގޯސް ހެދުމުގައި އިހުމާލުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ޔޫކްރައިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް ފްލައިޓް ޕީއެސް752 ވައްޓާލިއިރު ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ 176 ފަސިންޖަރުންނާއި ހަތަރު ކްރޫ މެމްބަރުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 82 އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގެ ޒިންމާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ނަންގަވަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް