ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ރައީސް ޔާމީންގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލަ

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ މިމަހު 28 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފި

  • މިއީ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން
  • އެ އަޑުއެހުމުގައި ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އެކަށީގެންވޭ
  • ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ މީހަކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަށް ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވޭ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 17:55 | 2,371

ރައީސް ޔާމީން އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތު އަޑުއެހުމުގައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުން ހައިކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެން އަޑުއެހުން ހައިކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފައިވަނި މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފައިވާކަން ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގާނޫނީ ވަކީލެއް ވަނީ "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

މިއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑު އެހުމެވެ. މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީންގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ތާވަލް ކޮށްފައިވާއިރު، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާ ދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގައި އެދިފައެވެ.

އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވޭ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމުގައި އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް އެދިފައިވާއިރު، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުން ނެވެ.

މިދިއަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި، 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެފައިސާ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އަށް ދެއްކުމަށް ވެސް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި އޮންނަ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް، އަދި ފަހުން އެފައިސާ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓެއްގައި 36 މަސް ދުވަސް ވަންދެން އިންވެސްޓްކޮށްފައި ފައިދާ ހޯދާފައިވާތީ، އެފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގާ ދިނުމުގެ އަމުރަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިފަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި 3.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދައުލަތައް ނެގުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.